1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Disse kjøpsvilkårene gjelder for ethvert kjøp av produkter og tjenester gjort av Kunden via påBADET`s nettside, organisasjonsnummer 937435355. For privatkjøp gjelder samme betingelser som for bedriftskunder, men uten begrensninger ift. de rettigheter som er gitt i forbrukerkjøpsloven. For mer informasjon for privatkunder se: – Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) – Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

2. PRISER
Levering av produkter og tjenester gjennomføres i henhold til gjeldende priser på e-handelløsningen eller etter skriftlig avtale. Alle priser på nettsiden er spesifisert inkl. mva.

3. FRAKT / LEVERANSE
Varer sendes forløpende, senest 3 arbeidsdager etter ordre er godkjent. Vi sender kun til fastlandsnorge. Standard frakt er NOK 149,-. Pakker som ikke blir hentet innen fristen og kommer i retur vil bli avkrevd et gebyr på kr 250. Ved retur innen angrefristen på 14 dager jf. Angrefristloven skal det sendes mail til post@paabadet.no med ordrenummer og varenummer som skal returneres.

Ved feilforsendelse eller varer med skade må dette meldes i fra til post@paabadet.no innen 1 dag fra varemottak. Ved feilforsendelse sendes nye varer om vi har dette på lager og returporto vil bli dekket.

4. REKLAMASJON
Reklamasjon skal skje skriftlig uten ugrunnet opphold etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget den aktuelle feil eller mangel, og senest 14 dager etter at varen er levert. For sent fremsatt reklamasjon medfører at alle krav som følge av feil eller mangler ikke kan gjøres gjeldende mot Reservedel AS.

5. RETUR / ANGRERETT
Når det gjelder angrerett / retur så følger vi selvsagt kjøpsloven. Se også retur og reklamasjon for mer informasjon.

6. PRODUKTINFORMASJON
Vi gjør vårt ytterste for å gi korrekt informasjon i e-handelsløsnignen, men bildene av produktene i løsningen er kun ment å gi et inntrykk av varen og det kan være avvik på varen i forhold til bildet. Hvis du er usikker på det du bestiller, send oss en e-post eller ring oss for å kontrollere at det er riktig.

7. TVISTER
Dersom det oppstår tvist mellom partene skal tvisten først forsøkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem etter 2 mnd, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved voldgift. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om voldgift av 14. mai 2004 nr 25.